Regulamin

 1. Pokój/łóżko w hostelu jest wynajmowane na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 w dniu następnym.
 3. W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić się do recepcji hostelu do godziny 10:00 dnia, w którym upłynął termin najmu pokoju/łóżka.
 4. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 5. W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 10:00 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 6. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać na jego terenie jedynie za zgodą recepcji, po okazaniu dokumentu tożsamości, w godzinach 6:00-22:00.
 7. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 23:00-7:00.
 8. Hostel ma prawo odmówić noclegu:
  • gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin hostelu
  • gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)
 9. Hostel ma prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.
 10. Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie usługi: przechowywania bagażu gości zameldowanych w hostelu, udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywania rzeczy cennych w recepcji hostelu
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. W całym budynku hostelu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.
 13. W pokojach obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 14. Ze względów sanitarnych obowiązuje zakaz korzystania ze śpiworów.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 16. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. W przypadku zgubienia klucza gość zostanie obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.

 

Polityka prywatności – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Smart Stay Hostel

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną