Regulamin

 1. Pokój/łóżko w hostelu jest wynajmowane na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 w dniu następnym.
 3. W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 10:00 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 4. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać na jego terenie jedynie w godzinach 7:00 – 22:00.
 5. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22:00-7:00. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało natychmiastowym wymeldowaniem Gościa oraz naliczeniem opłaty dodatkowej za zakłócanie porządku w kwocie 300 zł od osoby.
 6. Hostel ma prawo odmówić noclegu:
  • gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin hostelu
  • gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)
 7. Hostel ma prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. W całym budynku hostelu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.
 10. W pokojach oraz częściach wspólnych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 11. Ze względów sanitarnych obowiązuje zakaz korzystania ze śpiworów.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym obiekcie, a w szczególności w przestrzeni kuchennej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz podłączania nieudostępnionych przez hostel odbiorników prądu o mocy przekraczającej 500W
 14. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, iż posiada przy sobie kod do drzwi wejściowych. Pracownicy hostelu nie odpowiadają za zagubienie lub zapomnienie kodu i tym samym brak możliwości wejścia do hostelu.

 

Polityka prywatności – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Smart Stay Hostel

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną